Pardavimų srauto paslauga

skirta turintiems laisvų pajėgumų
Eksportas
Eksportas

Daugiau pardavimo sutarčių su užsienyje veikiančiais potencialiais klientais: rangovais, gamintojais, distributoriais ar tinklais.

Vidaus rinka
Vidaus rinka

Maksimaliai išnaudotos galimybės padidinti pardavimus vietos rinkoje tiek esamiems, tiek naujiems klientams.

Nauji klientai
Nauji klientai

Užtikrintas nuolatinis potencialių klientų (galimybių) srautas ir kuo geresnė konversija į sutartis tiek vidaus, tiek eksporto rinkose.

Esami klientai
Esami klientai

Didėjantis pakartotinių pardavimų esamiems klientams skaičius bei didėjanti marža (pralaidumas, žaliavinis antkainis).

Paslauga apima

Lean ir TOC įdiegimas į pardavimų veiklą
Lean ir TOC įdiegimas į pardavimų veiklą

Pertvarkome Jūsų įmonės komercijos skyrių pagal Lean ir TOC principus, įdiegdami darbo pasidalijimą ir parengdami dirbti konvejerio principu.

 • įdiegiame darbo pasidalijimą: tai užtikrina kelis kartus didesnį našumą, nei autonomiškas darbas. Lygiai kaip gamyboje;
 • sistematizuojame pardavimų veiklą: nustatome procesus, įdiegiame roles, rodiklius, suteikiame įrankius dirbti pagal nustatytus procesus siekiant sudaryti kuo daugiau naujų sutarčių;
 • išskaidriname pardavimų veiklą: matysite, kokiuose pardavimų procesuose yra problemų, kur vėluojama, kur siauriausia vieta. Vadovybei užtikriname šios dienos informaciją kartu ženkliai sumažindami ataskaitų krūvį pardavėjams;
 • užtikriname sistemingai veikiančios pardavimų veiklos nuolatinį tobulinimą siekiant kuo didesnio efektyvumo - naujų sutarčių per laikotarpį.
Galimybių nenutrūkstamas tiekimas
Galimybių nenutrūkstamas tiekimas

Sukuriame marketingo procesus, priemones ir vykdome veiksmus užtikrindami nuolatinį pardavimų galimybių srautą jūsų įmonės pardavėjams.

 • Jūsų pardavėjams nuolat rengiame susitikimus su potencialiais klientais eksporto rinkose;
 • padedame išgryninti Jūsų konkurencinį pranašumą;
 • sukuriame ir nuolat atnaujiname komercinius pasiūlymus išryškindami vertę Jūsų klientams;
 • sukuriame tinklapius, padedančius generuoti naujų galimybių, ir juos nuolat atnaujiname;
 • vykdome PPC (pay per click) kampanijas (Google Adwords, Linkedin) galimybėms generuoti;
 • sukuriame ir nuolat papildome reprezentacinę ir pardaviminę medžiagą - spaudos dizainą, video - naudojamus marketingo ir pardavimų procesuose;
 • užtikriname viešuosius ryšius, subordinuotus į galimybių generavimą eksporto rinkose;
 • vykdome personalizuotas el. pašto kampanijas konkretiems potencialių klientų segmentams vidaus ir eksporto rinkose;
 • organizuojame pardaviminius renginius Jūsų įmonės potencialiems klientams.
Pardavimų veiklos automatizavimas
Pardavimų veiklos automatizavimas

Suteikiame darbui parengtą CRM su tikslia įmonių duomenų baze, įdiegtais pardavimo ir marketingo procesais, rodikliais ir ataskaitomis.

 • įdiegti Jūsų įmonės pardavimo procesai, rolės, piltuvėlio principas, rodikliai, turimos esamų ir potencialių klientų duomenų bazės;
 • užtikrinta sklandi komunikacija tarp pardavimų skyriaus darbuotojų;
 • įdiegta 2014 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių ir vadovų duomenų bazė;
 • įdiegtos automatinės realaus laiko ataskaitos, būtinos nuolatiniam veiklos tobulinimui;
 • užtikrintas pardavimų skyriaus darbuotojų susitelkimas į savo tiesioginę veiklą pagal atliekamą rolę.
Pardavimų veiklos tobulinimas
Pardavimų veiklos tobulinimas

Užtikriname pardavimų procesų valdymą, kontrolę ir nuolatinį tobulinimą: kuo daugiau sutarčių, kuo trumpesnis pardavimo ciklas ir kuo aukštesnė konversija į sutartis.

 • užtikriname nustatytų pardavimų efektyvumo rodiklių nuolatinę stebėseną;
 • kontroliuojame pardavimuose dirbančių žmonių prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;
 • teikiame veiklos tobulinimo rekomendacijas.
Susitelkimas į siauriausią pardavimų srauto vietą
Susitelkimas į siauriausią pardavimų srauto vietą

Užtikriname, kad aktyvūs pardavėjai turėtų vidutiniškai po 3 pardaviminius susitikimus per dieną 5 dienas per savaitę vidaus rinkoje arba apie 10 susitikimų eksporto rinkose per mėnesį.

 • įdiegiame darbo pasidalijimą atskirdami, kad tie patys žmonės nedarytų ir reaktyvių (pvz., klientų aptarnavimas, problemų sprendimas), ir proaktyvių (pvz., pirmo karto susitikimai) darbų;
 • sudarome sąlygas aktyviems pardavėjams susitelkti tik į proaktyvų pardavinėjimą siekiant aplankyti kuo daugiau potencialių klientų ir gyvai išsiaiškinti jų poreikius;
 • suteikiame aktyviems pardavėjams pardavimų medžiagą, surengiame jiems susitikimų (srautą), nustatome komunikacijos tarp skirtingų žmonių taisykles;
 • suteikiame komunikacijos įrankius, kad informacija nuo pažado klientui iki užsakymo įvykdymo "vaikščiotų" sklandžiai;
 • nuolat sistemingai geriname pirmo karto susitikimų rezultatyvumą.
Pakartotinių užsakymų srauto didinimas
Pakartotinių užsakymų srauto didinimas

Užtikriname pakartotinių pardavimų esamiems klientams srauto kontrolę bei maržos (pralaidumo) didinimą iš esamų klientų.

 • užtikriname, kad esamų klientų vadybininkai ne tik spręstų klientų ar gamybos problemas, bet ir sistemingai pardavinėtų papildomas asortimento pozicijas (Make To Availability aplinkoje) arba naujas tiekimo galimybes (Make To Order aplinkoje);
 • atskiriame pakartotinius pasyvius pardavimus (kai klientas užsako pats) nuo pakartotinių aktyvių pardavimų (kai užsakymą inicijuoja vadybininkas);
 • pagal Pralaidumo apskaitos principus išskaičiuojame didžiausios maržos (pralaidumo) asortimento pozicijas (Make To Availability aplinkoje);
 • šioms pozicijoms užtikriname prioritetą pasiūlymuose klientams, į jų "stūmimą" sutelkiame klientų vadybininkų pastangas;
 • pakartotiniai pardavimai tampa valdomi, planuojami ir nuolat gerinami.

Pardavimai, valdomi lyg konvejeris

Susisiekite su mumis

Paslaugos kaina

Pardavimų srautas

€ / mėn.2500

 • Potencialių eksporto klientų (galimybių) srauto užtikrinimas
 • Lean ir TOC principų įdiegimas pardavimų veikloje
 • Nuolatinis pardavimų ir klientų aptarnavimo procesų tobulinimas
 • Vertės pasiūlymų parengimas
 • "All you can eat": dizaino, web, tarptautinių viešųjų ryšių paslaugos
 • CRM su įmonių duomenų baze
 • Pardaviminių renginių organizavimas
 • Sutartis neterminuota

Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai tai darome kliento pardavėjams organizuodami "pirmo karto" susitikimus su potencialiais klientais. Tokius susitikimus rengiame nuolat, jų skaičius priklauso nuo pardavėjų pajėgumo - laiko, kurį jie gali praleisti užsienio šalyse. Po kiekvieno vizito, grįžus pardavėjui iš susitikimų, įvertiname susitikimų rezultatyvumą ir gautą informaciją išnaudojame segmentavimui ir potencialių klientų atrankai gerinti. Srautą užtikriname skaidriai valdydami marketingo procesą, dedikuodami jam savo žmones.

Tokios kainodaros netaikome sąmoningai. Mes tikime procesu, jo sistemingu gerinimu bei pastangomis, veiksmais, tačiau ne sėkme. Mūsų manymu, visa sėkmė priklauso klientui, ir mes į ją nepretenduojame. Be to, apmokėjimas tik už rezultatą skatina visas puses dirbti autonomiškai, savanaudiškai, o tai trukdo pasiekti bendrą tikslą - padidinti įmonės pardavimus.

Veiklą tobulinti nėra sunku, kai procesai veikia stabiliai bei turime veiklos efektyvumo rodiklius. Tačiau būtina užtikrinti, kad veikla būtų gerinama ne atsitiktinai, o nuolat ir sistemingai.
Inicijuojame savaitinius pardavimų susirinkimus, kurių metu:

 1. vertindami rodiklius stebime progresą,
 2. stebime, kaip efektyviai išnaudojami procesų butelio kakliukai,
 3. planuojame pardavimų didinimo veiksmus,
 4. priimame sprendimus, kaip gerinti konversiją ir trumpinti pardavimų ciklo trukmę,
 5. kontroliuojame, kaip komandos nariai laikosi proceso ir prisiimtų įsipareigojimų.

Mes sukuriame visą pardavimams didinti būtiną marketingo medžiagą. Visą, reiškia, tiek, kiek būtina, ir ne daugiau. Mes sukuriame tinklapius, prezentacijas, bukletus ar kitą dalomąją medžiagą, kuri naudojama pardavimų procese. Galime parengti pranešimus spaudai ir išplatinti juos skirtingose užsienio šalyse, kad "apšildytume" rinkas, kur vykdome aktyvius pardavimus. Už šiuos darbus nereikės mokėti papildomai - jie įskaičiuoti į fiksuotą paslaugos kainą. Klientai tuo nepiktnaudžiauja, nes kiekvienos marketingo medžiagos kūrimas reikalauja ir kliento laiko.

Naudojame tą CRM įrankį, kurį naudoja klientas. Pardavimų rezultatyvumą lemia ne CRM sistema, bet darbo organizavimas (egzistuojančios taisyklės, procesai, įpročiai) bei pardavėjų kompetencija. Todėl norint pasiekti ženklių rezultatų, būtina CRM sistemą priderinti prie naujo - kur kas efektyvesnio - darbo organizavimo. Daugeliu atvejų pakanka įdiegti tam tikrą kritinį funkcionalumą bei rodiklius (ataskaitas), kad galėtume naudoti klientų turimą CRM. Tačiau tais atvejais, kai CRM sistema nepasiduoda pakoreguojama arba klientas iki šiol nenaudojo jokios CRM sistemos - įdiegiame Odoo CRM (anksčiau vadinosi Open ERP CRM) su pačių išplėtotu TOC funcionalumu. Į fiksuotą paslaugos kainą įskaičiuota iki 10 licencijų kliento darbuotojams visą paslaugos teikimo laikotarpį.

Ne. Mums laikas per brangus, kad jį švaistytume gamindami popierių, užuot darę tai, ko iš tiesų reikia kliento pardavimams didinti.